Välkommen till Teknologkårens

Medlemsportal

Bli medlem härI medlemsportalen kan du administrera ditt medlemsskap.

Om du redan är medlem kan du logga in för att ändra dina uppgifter och adress, skriva ut kvitto och söka efter andra studenter.


Har du flyttat? Kåren får inga uppgifter ur folkbokföringen, därför är det viktigt att du adressändrar om du flyttar. Om du glömmer att adressändra kommer ditt medlemskort att hamna på expeditionen i Kårhuset.

Samt glöm inte anmäla flytt till skatteverket.
Med en e-legitimation kan du använda Skatteverkets e-tjänst för att göra flyttanmälan, snabbt och enkelt. Läs mer och gör din flyttanmälan på Skatteverkets webbplats: www.skatteverket.se/studentflytt


Studentlund och fler frågor
De flesta av dina frågor besvaras här.

Här är några av fördelarna med att vara medlem i vår studentkår

Fortsatt starkt studentinflytande:
Genom ditt medlemskap i kåren kan vi fortsätta vara en stark röst för studenter.


Utbildning
Vi har studieråd på olika sektioner som kontinuerligt arbetar för att hålla en hög kvalitet på vår utbildning. Som student och medlem får även du hjälp i frågor rörande dina rättigheter, CSN, diskrimineringsärenden och mycket mer. Vi kan även hjälpa dig i de fall att du känner dig felaktigt behandlad.


Näringsliv
Varje år anordnar Teknologkåren Nordens största arbetsmarknadsmässa ARKAD. Vi erbjuder också företagsföreläsningar, branschkvällar och andra events för att vi studenter ska få så bra kontakt med näringslivet som möjligt.


Fritid
På LTH behöver vi ofta plugga hårt. För att orka med det gäller det att vi har roligt! Teknologkåren anordnar många aktiviteter under året - baler, pubkvällar och danskurser är bara några exempel. Sektionerna erbjuder många fester men också idrottsaktiviteter och caféverksamhet. Dessutom finns det många föreningar knutna till Teknologkåren som sysslar med allt från klättring till spelkvällar.


Kårlegitimation och student-ID:
Som aktiv medlem (student) i kåren erhåller du ett medlemskort som fungerar som både kår- och studentlegitimation. På detta vis kan du åtnjuta alla fördelar med medlemskapet men också ta del av hundratals lokala och nationella rabatter (t.ex. SAS/SJ för dig som läser 75% eller mer)


Vill du läsa mer kring vad vi gör klicka här.